Aspects Of Product Quality Control: Determination Of Quality Components And Product Quality Factor

Olha Martynova

Abstract


The article concerns studies of quality factor, and problems of product quality control. Such components of quality as meeting demands of customers of target segment of market, conformance to standards, and lasting financial results are determined. Product quality factor is proposed.

 


Keywords


Product Quality, Components Of Quality Formation, Assessment Of Product Quality, Quality Factor.

Full Text:

PDF

References


Amirdzanyants, F.A., 1987. Ekonomika i kachestvo, М.: Izdatelstvo standartov, 128 s.

Aristotel, 1975. Sochineniya: v 4 tomakh, М.: Мysl, 550 s., Т. 1., 550 s.

Azarov, V.N., Boitsov, B.V., Kryanev, Yu.V., 2002. “Kachestvo kak natsionalnaya ideya”, Kachestvo. Innovatsii. Obrazovaniye, No 1, s.4–7.

Cherednychenko, N.A., Voronkov, N.A., Kushchevski, Yu.P., 1991. Faktory povysheniya kachestva produktsii, К.: Naukova dumka, 144 s.

Entsyklopedychny slovnyk biznesmena: Menedzhment, marketyng, informatyka, 1993. Pid redaktsiyeyu М.І. Moldovanova, К.: Теkhnika, 856 s.

Feigenbaum, A., 1986. Kontrol kachestva produktsii; Sokrashchenny perevod s angliyskogo, М.: Ekonomika, 471 s.

Filosofski slovar, 1987. Pod redaktsiey I.G. Frolova: pyatoye izdaniye, М.: Politizdat, 590 s.

Gegel, G.V.F., 1997. Nauka logiki, SPb.: Nauka, 799 s.

Gerasimova, V.G., 1989. Tsena i kachestvo tovarov narognogo potrebleniya: Pod redaktsiey V.I. Tarasova, М.: Nauka i tekhnika, 108 s.

Hoyer, R., Hoyer, B., 2002. “Chto takoye kachestvo?” (po stranitsam zhurnala Quality Progress), Standarty i kachestvo, No 3, s.97–102.

Kiryukhin, S.M., Dodonkin, Yu.V., 1986. Каchestvo tkaney, М.: Legprombytizdat, 160 s.

Kruglov, M.G., Shyshkov, M.G., 2006. Menedzment kak on yest’, М.: Eksmo, 544 s.

Leonov, I.G., Aristov, O.V., 1990. Upravleniye kachestvom produktsii: Uchebnoye posobiye. Vtoroye izdaniye, pererabotannoye i dopolnennoye, М.: Izdatelstvo standartov, 223 s.

Lokk, D., 1960. Izbrannye filosofskiye proizvedeniya: v 2 tomakh, М.: Sotsekgiz, Т.1: Pod obshchey redaktsiyey I.S. Narskogo, 734 s., Т.2: Pod obshchey redaktsiyey Маkarovskogo, 532 s.

Lukyanov, I.F., 1982. Sushcnost kategorii “svoystvo”, М.: Мysl, 143 s.

Marx, K., 1978. Capital. Kritika politicheskoy ekonomiki; Perevod I.I. Skvortsova-Stepanova: v 5 tomakh. Process proizvodstva capitala, М.: Politizdat, T.1, kn. 1, 907 s.

Minin, B.A., 1989. Каchestvo. Каk еgo аnalizirovat? М.: Finansy i Statistika, 96 s.

Prikhodko, V.M., Shvidanenko, G.A., 1989. Perestroyka upravleniya kachestvom (iz opyta raboty mashinostroitelnykh predpriyatiy), К.: Tekhnika, 112 s.

Pylypenko, V.P., 2009. “Quality as Philosophic Category”, DAS Management, No 1(11–12), pp. 94–95.

Sakata, S., 1980. Prakticheskoye rukovodstvo po upravleniyu kachestvom; Perevod s yaponskogo S.I. Myshkinoy pod redaktsiey V.I. Gosteva: chetvertoye izdaniye, M.: Mashinostroyeniye, 215 s.

Savitskiy, Yu.V., 1987. Sovershenstvovaniye upravleniya kachestvom produktsii na promyshlennom predpriyatii, К.: Tekhnika, 86 s.

Shapoval, M.I., 2003. Menedzment yakosti: Pidruchnyk, К.: Tovarystvo “Znannya”, КОО, 475 s.

Sheremet, V.A., 2004. “Stabilnost kachestva – klyuch k uspekhu”, Меtallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, No 3, s.102–103.

Standart ISO8402–86 Каchestvo. Slovar, 1995, К.: Derzhstandart Ukrainy, 12 s.

Stroitelev, V.N., 2002. “Statisticheskiye metody – osnovnoy instrumentariy spetsialista v oblasti kachestva”, Каchestvo. Innovatsii. Оbrazovaniye. No 1, s.11–17.

Systemy upravlinnya yakistyu, 2001. Vymogy: DSTU ІСО9001-2001, К.: Derzhstandart Ukrainy, 24 s.

Upravleniye kachestvom produktsii. Оsnovnye ponyatiya. Теrminy i opredeleniya, 1991. GOST 15467–79*, М.: Izdatelstvo standartov, 77 s.

Vaderman, St.B., Jobe, J.М., 2003. Statystichni metody zabezpechennya yakosti; Pereklad z angliyskoyi Grygorenko R., Pivtorak A., Yablonsky S., К.: Vydavnychiy tsrentr KNEU, 254 s.

Vakulenko, A.V., 2006. Upravlinnya yakistyu: Navchalno-metodychny posibnyk dlya samostiynogo vyvchennya dystsypliny. Vydannya druge, bez zmin, К.: КNEU, 167 s.

Еkonomichy slovnyk-dovidnyk, 1995. Za redaktsiyeyu doktora ekonomichnykh nauk, profesora Mochernogo S.V., К.: Femina, 368 s.

Маterialisticheskaya dialektika, 1981. Pod redaktsiey F.V. Konstantinova (obshchaya redaktsiya), V.G. Marakhova (obshchaya redaktsiya): v 5 tomakh, М.: Мysl, T.1, 385 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.12955/snsj.v2i0.271

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Online ISSN 1804-9710

(c) 2017 Central Bohemia University