Vol 2 (2011)

DOI: http://dx.doi.org/10.12955/emhpj.v2i0

Table of Contents

Articles

Nanuli Kotrikadze, Mikheil Zibzibadze, Liana Ramishvili, Teimuraz Chigogidze, Lavrenti Managadze
PDF
Sedrak Ghazaryan
PDF
Natalya Gamletovna Dadamyants
PDF
Fejzi Alushi, Nestor Thereska
PDF
Veneta Lyubenova Shopova, Lyudmil Georgiev Terziev, Violeta Yordanova Dancheva, Galya Tzvetanova Stavreva, Milena Atanasova Atanasova, Angelina Milcheva Stoyanova, Tzvetan Hristophorov Lukanov
PDF
Margarita Gospodinova
PDF
Mirvasit Karimov, Abdujabar Akhmatkhodjaev
PDF
Khanifa Khalimova, Malika Raimova, Rustam Matmurodov, Khurshidakhon Rasulova, Amina Burnasheva, Yekaterina Jmirko, Rustam Mukhamedov
PDF
Nаtalia Klunko, Reta Marynia
PDF