Vol 8, No 2 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.12955/emhpj.v8i2

Table of Contents

Articles

Vladimíra Tomečková, Veronika Tkáčová, Peter Urban, Marek Stupák
PDF
Mehmet Eren Yuksel, Funda Tamer
PDF
Funda Tamer, Mehmet Eren Yuksel
PDF
Angelina Vlahova, Viktor Hadzhigaev, Christo Kissov, Rada Kazakova, Tanya Bozhkova
PDF
Teodora Dimcheva, Gergana Foreva, Radost Аsenova, Nonka Маteva, Todor Stoev, Rosica Dimova
PDF
Eman Mohamed Mortada
PDF
Yana Bocheva, Pavel Bochev
PDF
Khabibulla Aminov
PDF
Uzma Zaidi, Salwa Saad Awad, Eman Mohamed Mortada, Hind Diouri Qasem, Ghalia Fahad Kayal
PDF
Otabek Eshonkhodjaev, Shukrat Khudaybergenov, Ortikali Irisov, Nasretdin Tursunov
PDF
Saodat Asilova, Azizjon Khaydarov
PDF
Fakhri Ganiev, Bahodir Negmadzhanov
PDF
Sayora Akhmedova
PDF
Dilbar Makhkamova
PDF